Yuliya Solntseva

Yuliya Solntseva: revisiting the Soviet Union’s forgotten female auteur

Yuliya Solntseva: revisiting the Soviet Union’s forgotten female auteur